Close

Leersupport bij dyslexie, dyscalculie en gedragsproblemen.

Beter lezen en spellen, beter rekenen en beter gedrag. 

Betere studievaardigheden.

Uitgangspunten

In 7 tot 10 sessies leert de cliënt* te werken vanuit zijn/haar sterke kanten.

 • Wat kan ik en wat wil ik graag leren?
 • Wat zou de volgende stap op mijn leerweg kunnen zijn?
 • Zelf kiezen.
 • Met aandacht doen, wat de cliënt zegt te gaan doen.
 • Beter worden in…….

Dit verhoogt het gevoel van succes en leerplezier. Iedereen heeft behoefte aan het gevoel: 

 • ik kan het zelf. 
 • Ik hoor erbij. 
 • Ik kan het (beter) leren. 

Met kleine stappen vooruit.


* kind/adolescent

Aanpak en werkwijze

In de intake verkennen we de actuele situatie, de problematiek en het gewenste doel. De werkwijze is oplossingsgericht, d.w.z.: uitgaan van kwaliteiten en voortbouwen op de dingen die goed gaan. De stappen die de cliënt kan zetten vanuit vaardigheden, interesses en mogelijkheden. Hierbij geeft de cliënt aan wat hij/zij wil gaan doen.  

De invalshoeken en werkwijzen zijn divers: van schoolwerk tot computerspel, van geheugentraining tot studievaardigheid. 

Ondersteund met praktische materialen, aansluitend bij het actuele niveau, gericht op de gewenste uitkomst.  

De aanpak is individueel en op maat, gebaseerd op eerder onderzoek en de schoolsituatie. De behoeften van zowel cliënt als ouder zijn leidend.

Wat dit voor de cliënt betekent
 • Goede analyse van de problemen door jarenlange onderwijservaring en genoten opleiding.
 • Aanvoelen wat er speelt en inzoomen op het aangrijpingspunt.
 • Een rustige en vertrouwenwekkende manier van werken.
 • Meer leerplezier en betere resultaten. 
 • Individueel of in schoolverband (PO en VO)

Site Login
Lost your password?

(close)