Close

Gezichtspunten kunnen verschillen

Zoveel hoofden. Zoveel zinnen. Ons eigen gezichtspunt kleurt ons gedrag, niks mis mee, zolang we dit kunnen wijzigen. En ook dat van een ander kunnen zien en waarderen voor wat het is:
een zienswijze. Dit zorgt voor denken in termen van mogelijkheden en kansen, van onszelf en van anderen.

Deze oplossingsgerichte manier van benaderen is een van mijn werkinvalshoeken.
Mensen denken soms als ze het woord ‘oplossingsgericht’ horen: ‘O, dan is er te weinig aandacht voor mijn probleem?’ Zeker niet. Probleem en oplossing krijgen beide ruimte, maar het accent ligt
op wat kind/ouder/client zelf kunnen gaan doen.

In 2006 maakte ik voor het eerst kennis met het oplossingsgerichte gedachtegoed.
Op slag was ik verkocht en verknocht. In de daaropvolgende jaren volgde ik met veel plezier een aantal trainingen. De focus op problemen in mijn werk en leven verschoof naar focussen op een
oplossing. Klacht vertaalde zich naar wens in context; realiteit en dialoog zijn hier trefwoorden.

Hallo J, fijn je te zien…Ik heb gehoord dat je hier komt voor… Kun je me er iets meer over vertellen? …..Hoe was dat voor je? …. Wat ging er goed volgens jezelf?
Je hebt vast een goede reden om…
Vind je het goed als we eens gaan kijken waar je al goed in bent? Hier heb ik een papier met twee cirkels*. In de binnenste cirkel mag je opschrijven of tekenen wat je goed kunt. Volgens jezelf,
volgens je ouders, anderen. Waar geven ze jou een compliment voor? En in de buitenste cirkel schrijf of teken je wat je graag beter wilt kunnen of wilt veranderen.
Wat denk je dat er zou kunnen gebeuren?….. hoe zou je dit willen laten zien?…..

Een voorbeeld van een oplossingsgericht gesprek, een zoektocht naar autonomie, creativiteit en intrinsieke motivatie. Het kind (client) ‘weet’ en benoemt wat zij goed kan, graag wil of wat hij van
plan is te gaan doen. Kleine te zetten stappen, waar de nadruk ligt op: Wat gaat er (al) goed? En wat wil je graag leren? In samenspraak met ouders en leraren, bouwend op wederzijdse steun en vertrouwen. Gezichtspunten mogen verschillen, maar vooruitgaan doe je samen langs elk lichtpuntje.

*(C) Cirkelmodel Arnoud Huibers

Site Login
Lost your password?

(close)